Textilipari magyarázó szótár

Szójegyzék

A | Á | B | C | Č | D | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | M | N | O | Ó | Ö | P | R | S | T | U | Ú | Ü | V | W | X | Y | Z |
 

Helyi hiba

A kelme egy kis területén megjelenő hiba. Néhány jellemző példa: Csomó: a fonalat alkotó egy vagy több, keménnyé összekuszálódott, összecsomósodott, összetömörödött elemiszál a kelme színoldalán. Laza szem: a környezetétől eltérő nagyságú szem kötött kelmében. Szemfutás: kötött kelmében előforduló fonalszakadás folytán kibomlott szemek egymás alatt a szempálcában. Hibás fedés: fedőfonalas kötésben a színoldalon az alapfonal kerül felülre és eltakarja a fedőfonalat. Vastag hely a fonalban: olyan fonási hiba, ami a kelme színoldalán is láthatóvá válik. Idegen fonal: a kelmébe véletlenszerűen bedolgozott idegen fonal, ami színében, vastagságában, jellegében, nyersanyagában stb. eltér a kelmét alkotó fonal(ak)tól. Szövéshiba: a szabályos szövetszerkezettől eltérő szerkezetű rész, amit fonalszakadás vagy hibás bevetés idézett elő. Javítási hiba: kelmehiba javítására tett eredménytelen kísérlet nyoma. Fészek: a lánc- és vetülékfonalak többszöri hibás kereszteződése miatt létrejött szövethiba. Rövid vetülék: ha a vetülékfonal nem jutott át teljesen a szövet egyik szélétől a másikig, a vetülék az egyik szélen hiányzik. Kettős lánc/vetülék: két szomszédos lánc- vagy vetülékfonal olyan hibás beszövése, mintha egyetlen fonalat alkotnának. Hurok: a lánc- vagy vetülékfonal hurok formájában kiáll a szövet felületén. Kötözött csomó: a fonalszakadásnál alkalmazott kötözött csomó kiáll a kelme felületén. Szabálytalan szél: hullámos vagy cakkos kelmeszél hibás szélfonal-feszültség vagy hibás szélfeszítő-beállítás miatt. Tűcsík: szempálca irányú csík a kötött kelmében, amit szennyezett vagy hibásan működő tű okoz. Szélesség-egyenlőtlenség: a kelme szélességének ingadozása. Vetülékcsík: vetülékrendszerű kötött kelmében hibás lakatbeállítás vagy rosszul beállított fonalfeszültség okozta keresztirányú csík; szövésnél hibásan működő nyüst vagy a vetülékfonal-feszültség hibás beállításából eredő keresztirányú csík. Lyuk: folytonossági hiány a kelmében, fonalszakadás, tűtörés vagy a kelmét ért más mechanikai hatás következtében. Piszokfolt: foltszerű szennyeződés. Szabálytalan hurok: az előírttól eltérő nagyságú hurok pl. hurkos felületű szövött vagy kötött kelmében. Fonalkihúzódás: a kelme felületéből mechanikai hatás következtében kihúzódott fonalszakasz.A lap eredeti címe "http://hu.texsite.info/Helyi_hiba"

General partners

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mappa  |  A webről  |  Print page  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
created by Omega Design